Náhradní plnění

Nabízíme náhradní plnění pro rok 2023. Naše chráněné pracoviště splňuje podmínky pro poskytování náhradního plnění - z celkového počtu zaměstnanců zaměstnáváme více než 50 % zdravotně postižených osob (OZP1, OZP2 nebo TZP).


Náhradní plnění je jedna z možností firem jak plnit povinnost podpory osob se zdravotním postižením (dále OZP). Zákon č. 435/2004 o zaměstnanosti ustanovuje, že zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 osob, musí zaměstnávat alespoň 1 člověka se zdravotním postižením. Může se však stát,
že z různých důvodů firma není schopna zaměstnávat OZP. V takovém případě firma volí mezi finančním odvodem státu a odběrem služeb v rámci náhradního plnění prostřednictvím aktérů chráněného trhu práce.

Tabulka níže ukazuje, jak je pro zaměstnavatele výhodné nakupovat služby a produkty formou náhradní plnění.